"; switch ($partner) { case 'elfin_small': //2006.07.27 [Bid,Ask] slawomir.usarz@elfin.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_elfin_small.php"); printAppletQuotes(); break; case 'elfin_big': //2006.07.27 [Bid,Ask,Time] slawomir.usarz@elfin.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_elfin_big.php"); printAppletQuotes(); break; case 'kantormorski_pl': //Kantor Morski require_once("partnerdir/quotes/partner_kantormorski_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'kantor_pl': //Maciej L. Krzysztofik tel. (22) 855-4234/35/36 require_once("partnerdir/quotes/partner_kantor_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'kantor_pl2': //Maciej L. Krzysztofik tel. (22) 855-4234/35/36 require_once("partnerdir/quotes/partner_kantor_pl2.php"); printAppletQuotes(); break; case 'wwta_eu': //Grzegorz Raczkiewicz tel.503 007 566 http://www.wwta.eu/ require_once("partnerdir/quotes/partner_wwta_eu.php"); printAppletQuotes(); break; case 'dmkmoney_pl': //Marcin Krueger marcinkrueger@dmkmoney.pl 50715015 include_once("partnerdir/quotes/partner_dmkmoney_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'n78_com_pl': //Michal Hryniewicki n78@n78.com.pl 587422807 include_once("partnerdir/quotes/partner_n78_com_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'solid-polska_pl': //DPM Solid Polska S.J. Marek Wojciechowski madmin@solid-polska.pl http://solid-polska.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_solid-polska_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'echo_com_pl': //Paweł Wężyk IT Coder tel. 041 333 3195 kom. 664 900 195 (pnp 3195) echo.com.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_echo_com_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'k2_pl': //Bartłomiej Zabdyr e-mail: bartek.zabdyr@k2.pl tel. +48 22 343 06 54 fax.+48 22 433 53 69 K2 Internet S.A. include_once("partnerdir/quotes/partner_k2_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'k2_popup_pl': //Bartłomiej Zabdyr e-mail: bartek.zabdyr@k2.pl tel. +48 22 343 06 54 fax.+48 22 433 53 69 K2 Internet S.A. include_once("partnerdir/quotes/partner_k2_popup_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'twojkantor_pl': //Jarosław Szczygieł e-mail: biuro@sezam.sacz.pl tel. +48 509 149 740 include_once("partnerdir/quotes/partner_twojkantor_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'capital24_tv': //Tomasz Stańpruch WWW.capital24.tv ts@capital24.tv include_once("partnerdir/quotes/partner_capital24_tv.php"); printAppletQuotes(); break; case 'ikarservice_pl': //Krzysztof Perłakowski tel. +48 29 766 43 81 kom. +48 505 029 747 www.ikarservice.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_ikarservice_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'eko-al_jevco_pl': //Jack Evolver www.eko-al.jevco.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_eko-al_jevco_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'kredytekspert_com_pl': //kredyt ekspert tel. 34 344 76 77 expertkredyt@prokonto.pl www.expertkredyt.com.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_kredytekspert_com_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'kantormeritum_pl': //kantor meritum Bartosz Rybski bartek@nobiliti.pl kantormeritum.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_kantormeritum_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'wprost_pl': // include_once("partnerdir/quotes/partner_wprost.php"); printAppletQuotes(); break; case 'currency_pl': //lukasz@inwestycje.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_currency_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'currency_pl_wiecej': //lukasz@inwestycje.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_tms_currencyplwiecej.php"); printAppletQuotes(); break; case 'moneymail': //rafal.mlodoszewski@1mm.eu include_once("partnerdir/quotes/partner_moneymail.php"); printAppletQuotes(); break; case 'daytrading_com_pl': //Paweł Radwan 723164858 pradwan@daytrading.com.pl; include_once("partnerdir/quotes/partner_daytrading_com_pl.php"); printAppletQuotes(); break; case 'zmtechnika_pl': //Maciej Ziólkowski ZM TECHNIKA +48 61 651-80-18 mziolkowski@zmtechnika.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_zmtechnika_pl.php"); printAppletQuotes(); break; //=================== ERA NOWYCH FLASHOWYCH APLETOW ;] ========================== case 'terminal_przeladunkowy': // 2010-11-25 Terminal przeladunkowy Kamil Popko +48 609 240 609 biuro@terminal-przeladunkowy.pl include_once("partnerdir/quotes/partner_terminal_przeladunkowy.php"); printAppletQuotes(); break; } break; //**************** TICKER APPLET ********************** case 'ticker': print " "; switch ($partner) { case 'extemplo_net_pl': //Radosław Kierepka Extemplo tel. 508 337 706 include_once("partnerdir/tickers/partner_extemplo_net_pl.php"); printAppletTicker(); break; case 'capital24_tv': //Tomasz Stańpruch WWW.capital24.tv ts@capital24.tv include_once("partnerdir/tickers/partner_capital24_tv.php"); printAppletTicker(); break; } break; //**************** CHART APPLET ********************** case 'chart': print " "; switch ($partner) { case 'pap_com_pl': include_once("partnerdir/charts/partner_pap_com_pl.php"); printAppletChart(); break; case 'pap_com_pl2': include_once("partnerdir/charts/partner_pap_com_pl2.php"); printAppletChart(); break; } break; } ?>